سوئیت ها و اتاق ها

سوئیت 2 نفره استاندارد

سوئیت 2 نفره جونیور

سوئیت 3 نفره جونیور رویال

سوئیت 4 نفره استاندارد

سوئیت ۴ نفره رویال VIP

سوئیت 5 نفره رویال